Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Thầy thuốc ưu tú-BSCK2. Kiều Đình Khoan (nguyên trưởng khoa Lão)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khoa Lão Học

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0