Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Khổng Nam Hương (p. phòng hồi sức & cấp cứu C1,viện tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch và chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ