Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Sĩ Khánh (P.trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Chuyên khoa : Ngoại khoa

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0