Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2.Huỳnh Đăng Ninh (Phó trưởng khoa YHCT - phụ trách khoa PHCN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0