Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Hà Quốc Hùng (Trưởng Khoa khám theo yêu cầu)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Khoa Lão học, Bệnh Phổi, Nội hô hấp, Tim mạch

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ

 • Trần Đức Vượng

  5

 • Nguyen Duchanh

  4

 • Nguyen Thi Ngoc Diep

  5

 • Châu Thị Ngọc Anh

  5

 • Nguyễn Văn Hải

  5

 • Trần Ngọc Tuyến

  5

 • Nguyễn Sỹ Phượng

  5

 • Nguyễn Văn

  5

 • Đỗ Thị Thuỳ Linh

  5

 • Đào Thị Quý

  1