Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Hà Quốc Hùng (Trưởng Khoa khám theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Khoa Lão học, Bệnh Phổi, Nội hô hấp, Tim mạch

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • NGUYỄN THỊ BAN

  5

 • NGUYỄN THỊ BAN

  5

 • Tran Anh

  5

 • Tran Anh

  5

 • Trinh Tam anh

  5

 • Phạm Việt Tú

  5

 • Nguyễn Hồng Hải

  5

 • Trần Thị Song

  5

 • Phan Chí Hiếu

  4

 • Mai Kim Nhật

  5