Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Hà Quốc Hùng (Trưởng Khoa khám theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Lão học, Lão khoa

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn Quang

  5

 • Ngô Tấn Lưu

  5

 • Hoàng Việt Hiền

  5

 • Mr Thanh

  5

 • Trịnh Thành trường

  5

 • Trần Anh

  5

 • Trần Anh

  5

 • Pham Huy dao

  5