Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Hà Quốc Hùng (Trưởng Khoa khám theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội Thận - Tiết niệu, Khoa Lão học, Bệnh Phổi, Cơ - Xương - Khớp, Nội hô hấp, Tim mạch

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Việt Hùng

  5

 • Dang Dai

  5

 • Hoàng Đức Hồng

  5

 • Nguyễn Trí Phương

  5

 • Đỗ Thị Hương

  5

 • Nguyễn Anh Tuấn

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Trần Lữ Quỳnh Anh

  5

 • Nguyễn Ngọc Giang

  5

 • Nguyen Dinh Chung Nguyen Dinh Chung

  5