Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Đỗ Thế Hùng (Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Khoa Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vu Quang

    5