Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng (PGĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản QG)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Thị Giang

  5

 • Bùi Đức Trung

  5

 • Nguyễn thị uyên

  5

 • Hồ Ngọc Kính

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • hà thị châm

  5

 • ĐỖ Thị Quỳnh Anh

  5

 • Luong Tu Nam

  5

 • Nguyễn Thuỳ Linh

  5

 • Nguyễn Đình Đình

  5