Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng (PGĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản QG)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • ĐỖ Thị Quỳnh Anh

  5

 • Luong Tu Nam

  5

 • Nguyễn Thuỳ Linh

  5

 • Nguyễn Đình Đình

  5

 • dương minh Duyệt

  5

 • TRAN MINH ANH

  5

 • Trương Thị Ngọc Hà

  5

 • hoang thimen

  5

 • Trần Quang Sơn

  5

 • Nguyễn Văn long

  5