Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng (PGĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản QG)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Quang Sơn

  5

 • Nguyễn Văn long

  5

 • Le Dang Tam

  5

 • Ngô Hải Yến

  5

 • Trần Long

  5

 • Lê Thị Thùy Nhung

  5

 • Nguyen Hong Hai

  5

 • Vũ Thị Dung

  5

 • Trần Thị Thu

  5

 • Trần Uyên

  5