Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Hoàng Việt Hùng ( Hướng dẫn khám bệnh )

5

Chuyên môn : Khác

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Quản trị dự án

Chuyên khoa : Miễn Phí

Đơn vị : Quản trị dự án

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 0 đ

 • VŨ THỊ HÀ

  5

 • Nguyễn thị uyên

  5

 • hoàng văn

  5

 • Trần Thị Hoa

  5

 • Lê Thanh Hải

  5

 • Bùi thị thu hồng

  5

 • Nguyễn thị uyên

  5

 • Nguyễn thị uyên

  5

 • Trần Hồng

  5

 • Nguyễn Hoàng Huyền Trang

  5