Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Hoàng Thị Thanh Nga (P.trưởng khoa Huyết thanh học nhóm máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Huyết thanh học nhóm máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : 11 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0