Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Hoàng Hải Đức (trưởng khoa Chỉnh hình Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0