Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Đức Hoàng (Trung tâm cấp cứu 115)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Cấp cứu khẩn cấp

Đơn vị : Trung tâm cấp cứu 115 - HN

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0