Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Hoàng Chí Cương (P.trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh máu tổng hợp I

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu, Điều trị hóa chất, Miễn dịch

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ