Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Hoàng Thị Bích Ngọc (Trưởng khoa Vi sinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Vi Sinh

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ