Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Trung Hiếu (Phó khoa hồi sức cấp cứu nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0