Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Đoàn Văn Hiển (Trưởng khoa Lao hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Lao, Bệnh Phổi, Hô Hấp, Phổi hô hấp, Bệnh Lao, Cấp cứu bệnh lý nội khoa

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Kiem Ngoc

  5

 • Nguyễn Hongthuy

  5

 • Phan Bá Quyền

  5

 • Phan Bá Quyền

  5

 • Phan Bá Quyền

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Nguyễn Thị Minh Trang

  5

 • Nguyễn Thành phú

  5

 • Lê Lan Anh

  5

 • Lê Lan Anh

  5