Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Đoàn Văn Hiển (Trưởng khoa Lao hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Phan Thành Đĩnh

  5

 • Trần Thế thắng

  5

 • Phạm Thị Hồng Hạnh

  5

 • Phạm Thị Hồng Hạnh

  5

 • Phạm Thị Hồng Hạnh

  5

 • Nguyễn Văn Thành

  5

 • Nguyễn Hồng Thắm

  5

 • Trần Minh Thắng

  5

 • Nguyễn Anh

  5

 • Nguyễn Bá Lừng

  5