Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Đoàn Văn Hiển (Trưởng khoa Lao hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Lao hô hấp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : 33 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Văn Việt

    5

  • Dang Van Tan

    5