Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Thu Hà (P.trưởng khoa Nội tổng hợp)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Bệnh Lao 1111, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ

 • Đinh Thị Nhi

  5

 • Phan Văn Giang

  5

 • Nguyễn Hữu Tân

  5

 • QUÝ TRẦN

  5

 • Phạm Thị Hồng Hạnh

  5

 • NGUYỄN TRỊNH HIẾU

  4

 • Kiều Duy Bảo

  5

 • Tuan Thanh

  5

 • Phạm Thanh Tùng

  5

 • Nguyễn Thị Thấm

  5