Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Đức Hạnh (P.trưởng khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0