Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Hà Doãn Cậy (P.trưởng khoa Điều trị Cột sống ít xâm lấn)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị cột sống ít xâm lấn

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Thẩm mỹ, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0