Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK1. Nguyễn Duy Hương (BS khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Ung bướu, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0