Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Khắc Long (Phó khoa Thận nhân tạo)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thận Nhân Tạo

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ