Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Dương Đức Hoàng (Trưởng khoa Tim mạch - Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tim mạch - Hô hấp

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0