Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK2. Dương Thị Thu Hiền (p. Trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 300.000 đ