Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Võ Thanh Quang (GĐ BV Tai-Mũi-Họng TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Mũi xoang

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng, Hô Hấp Nhi khoa

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : 35 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0