Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1 Phan Ngọc Phước ( Trưởng phòng khám da liễu )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV C Đà Nẵng

Năm sinh/Thành lập : 1992

Kinh nghiệm : 5 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Hoàng Việt Hùng

    5