Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Ngọc (Phụ trách khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp, Nam khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1988

Phí khám : 150.000 đ