Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc (Phụ trách khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp, Nam khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1988

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0