Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Nhật Linh (P.trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật chỉnh hình

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0