Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Trần Hữu Thắng (Trưởng khoa cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 200.000 đ