Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Vũ Quang Hưng (P.trưởng khoa Điều trị hóa chất)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị hóa chất

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0