Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hoàng Thị Hương (Trưởng khoa nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0