Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK1. Nguyễn Khắc Hoàng (BS khoa Nội tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0