Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Trần Duy Hưng (Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhiễm khuẩn tổng hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Viêm gan

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0