Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Đỗ Văn Cẩn (phụ trách khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ

  • Trần Anh

    5