Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đỗ Linh Quyên (Nguyên trưởng khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Khoa Y học Cổ truyền, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0