Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Minh Châu (Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0