Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Đỗ Băng Tâm (P.trưởng khoa phụ trách)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hóa sinh-Huyết học và truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ