Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Đỗ Băng Tâm (P.trưởng khoa phụ trách)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hóa sinh-Huyết học và truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0