Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Đinh Văn Lượng (Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Chuyên khoa : Ngoại khoa

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0