Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK1. Nguyễn Đình Minh (Phó khoa Phẫu thuật tạo hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tạo hình

Chuyên khoa : Thẩm mỹ

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0