Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đậu Việt Hùng (p.trưởng khoa Điều trị tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tích cực

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0