Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Đào Văn Tú (P.trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1985

Kinh nghiệm : 9 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0