Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK2. Đào Diệu Thúy (BS Châm cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Châm cứu dưỡng sinh

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 150.000 đ

  • Khổng Minh Hằng

    5