Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Đặng Hoàng Thơm (phụ trách khoa Sọ mặt và tạo hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sọ mặt và tạo hình

Chuyên khoa : Ngoại, phẫu thuật tạo hình

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ