Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đặng Anh Tuấn (p.trưởng khoa Thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Thần kinh

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : 26 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0