Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS.Đặng Ánh Dương (p.trưởng khoa Hồi sức ngoại khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ