Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Duy Cường (khoa Ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0