Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Chu Hoàng Hạnh (P.trưởng khoa Khám Bệnh Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0