Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS. Bùi Thị Thanh Tâm (Phó khoa Điều trị nội nha)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị nội nha

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ