Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

Ths. Bùi Thị Ngoan ( Phó CN bộ môn Bào Chế và CN Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0