Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Bùi Phương Thảo (P.trg khoa Nội tiết và Chuyển hóa di truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội tiết-chuyển hóa di truyền

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa di truyền

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thùy Linh

  5

 • Hồ Thị Tuyết

  5

 • Hồ Thị Tuyết

  5

 • Hoang Ha trang

  5

 • Lê Đại Dương

  5

 • Nguyễn Thị Hạnh

  5

 • Nguyen Thi Oanh

  5

 • Nguyen Thi Oanh

  5

 • Bùi Dung

  5

 • Vu Ngọc lan

  5