Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS BS. Bùi Phương Thảo ( TK Nội tiết - Đái tháo đường )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội tiết-chuyển hóa di truyền

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa di truyền

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Minh Anh

  5

 • Lê Phúc Gia Hưng

  5

 • lã thanh trúc

  5

 • Ngô Bảo Khang

  5

 • Nguyễn Cao Thắng

  5

 • Hồ Thị Tuyết

  5

 • nguyễn quang khai

  5

 • nguyễn thị gấm

  5

 • Nguyễn Thu Trang

  5

 • lê thị lệ hằng lệ hằng

  5