Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Bùi Phương Thảo (P.trg khoa Nội tiết và Chuyển hóa di truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội tiết-chuyển hóa di truyền

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa di truyền

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bùi Thị Bích Ngọc

  5

 • Nguyễn thị thắm

  5

 • Nguyễn minh Khuê

  5

 • Nguyen Thi Oanh

  5

 • Nguyễn Minh Khuê

  5

 • Nguyễn Ánh Dương

  5

 • Nguyễn thị thắm

  5

 • Lương Kim Ngân

  5

 • Nguyễn Thu Hà

  5

 • Bùi Thị Toàn

  5