Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS BS. Bùi Phương Thảo ( TK Nội tiết - Đái tháo đường )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội tiết-chuyển hóa di truyền

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa di truyền

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 200.000 đ

 • Lê Nguyễn An Nhi

  5

 • Đặng Thị Thùy

  5

 • nguyễn thị gấm

  5

 • Hồ Thị Tuyết

  5

 • Trần Văn Đức

  5

 • Vũ Thị Tuyết Minh

  5

 • nguyễn lê ngọc minh

  5

 • Nguyễn Hằng

  5

 • lê quang trầm tĩnh

  5

 • hoàng yên nhi

  5