Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Bùi Công Thắng (trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tự nguyện

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Phí khám : 200.000 đ