Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 Lê Thị Yến

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV TW Quân đội 108 - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0